Velferdsrom

LEIE AV VELFERDSROMMET

Velferdsrommet ligger i DD 108 og leies ut til:

Konfirmasjon

Barnedåp

Møter/kurs

Barneselskap

Selskap (ikke barneselskap)

Ønsker du å leie Velferdsrommet, må du henvende deg på styrerommet i åpningstiden.

Det kan avtales leie på hverdager, lørdag, søndag og helligdager.

Pris for leie:

-

Aktivitet

Ukedag

Tidspunkt

Pris kr. per dag

Konfirmasjon

Alle ukedager

09.00 - 22.00

400,-

Barnedåp

Alle ukedager

09.00 - 22.00

400,-

Selskap (ikke barneselskap)

Alle ukedager

09.00 - 22.00

400,-

Barneselskap

Alle ukedager

09.00 - 22.00

400,-

Møter/kurs

Alle ukedager

09.00 - 22.00

400,-

Depositum på kr 500,- kreves ved alle aktiviteter

Depositum betales tilbake etter bruk forutsatt at:

Leietaker har ryddet og vasket etter bruk

Leietaker har ersatttet ting som er ødelagt

Avfall/søppel er pakket godt inn og kastet i søppelhuset på E-tunet.

Avtale om leie og betaling for leie + depositum foretas på Styrerommet i åpningstiden. Kun kontant betaling!

Nøkkel utleveres av vaktmester etter avtale.