Utleie av tilhenger

Alle henvendelser vedrørende utleie av tilhenger foregår på vaktmesterkontoret.

Dette pga vognkortet og betaling av leie.

Vaktmesterkontoret:

Adresse: Dr. Dedichensvei 78 på F-tunet.

Telefon: 47 68 16 14

Åpningstid: kl 09.00 - 09.30

Leie av henger

Ukedag

Tidspunkt

Pris

Leie

Mandag til søndag

dag/kveld

100

Leie

Mandag til søndag

en uke

600

Leie

Fredag til søndag

helg

350