TV, data og telefon

AVTALE MED GET

Kabel-TV

Get er borettslagets leverandør av TV og bredbåndstjenester. OBOS tilbyr i samarbeid med Get en rabattavtale for alle beboere i OBOS-forvaltede boligselskaper på digital-TV, telefoni og bredbåndstjenester.

Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetelefon telefon 02123 eller hjemmeside www.get.no

Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget.

For ytterligere informasjon se OBOS

Mer informasjonom tilbud vedrørende data, tv og telefoni se hjemmesiden til GET