Tunutvalgsledere og - medlemmer

2016-2017

Tunutvalgene er bindeledd mellom beboerne og styret

  • Organisering av planting og stell av sommerplanter

  • Foreslå velferdstiltak (sommerfest, grill, rekefest o.l)

  • Arrangement første søndag i advendt

  • Delegere oppgaver under Rusken

Medlemmer i tunutvalgene:

G - tun:

Bernt Holøien

Stein Johansen

Kjell Didriksen

Unni Snilsberg

Behnam Tariani

Mia Endresen

F - tun:

Hans Kr. Rese

Nina Mathisen Hauge

E - tun:

Joan Kristensen

D - tun:

Kari Gjersum

Sverre Gjersum

Elisabet Haugan

Monica Høytomt Bergli

Tone Høiskar