28 okt 2012

Tak over verandaene i høyblokkene

Styret har mottatt to tilbud og venter på ett til før det vil bli gjort avtale om leverandør. Mer informasjon vil bli gitt så snart vi har valgt leverandør, laget fremdriftsplan og finansiering. Dette er et av de to siste prosjektene i rehabiliteringspakken som ble vedtatt i 2010