Endret: 5 des 2017     Opprettet: 21 okt 2017

Styreleders blogg

Informasjon til beboerne

05.12.2017

Vi har fortsatt problemer med sending og mottak av e-poster til styrets getmail.                         Fra 1/1-2018 vil styret få ny e-postadresse: fagerholt@styrerommet.net

Styret har mottatt henvendelse om at EL-bil ladepunkter ved ballbingen ikke fungerer. Vi har sjekket de i kveld og alt er i orden. Får du problemer med lading - send e-post til styret så skal vi bistå hvis du trenger hjelp.

Håndløpere/rekkverk i trappoppgang er nå montert. 

26.11.2017

Fakkeltog første søndag i advent 3/12-2017 kl. 17.00. Oppmøte ved Dr. Dedichens vei 48. Oppslag med mer informasjon blir hengt opp i tavlene.

19.11.2017

Styret varsler om økning av felleskostnader (husleie) fra 01.01.2018. Varsel blir sendt til alle andelseiere i løpet av uken. Det vil bli informert om årsaken til økningen.

17.11.2017

Styret har problemer med mottak og sending på fagerhbrl@getmail.no. Vi jobber for å løse problemet.

13.11.2017

Styret har vedtatt ny pris for lading av EL-bil på uteplassene. Ny pris kr 9,- pr time. Endringen er registrert på ladestasjonene.

12.11.2017

Styret har tilsatt driftsleder. Avtale signeres tirsdag 14/11. Oppstart 2/1-2018. Flere opplysninger kommer når avtalen er signert.

Miljøutvalget og representanter fra styret har i dag vært på befaring av busker, hekker og trær i hele borettslaget. Trær som skal fjernes er merket med gult kryss. Felling vil foretas av vaktmesterne og leverandør som fjernet trær ved garasjeanleggene. Felling starter så fort som mulig.

Styret vil avholde møte med Skjønnhaug borettslag i forbindelse med kjøring på gangveien, bedre kjent som "snikeveien". Oslo kommune har fjernet de store steinene som var plassert der, i forkant av kommende snøbrøyting. Resultatet av dette er at det er hyppig kjøring på denne gangveien igjen. Borettslagene vil sammen se om det er mulig å finne en løsning og/eller sende en felles henvendelse til Bymiljøetaten.

Brøyteavtale vinter 2017-2018. Vaktmesternes brøyteavtale gjelder fra 1/12-2017 - 15/3-2018. Vaktmesterne har vakt hver sin uke og skal være disponible fra kl. 06.00 - 22.00 i forbindelse med brøyting/måking og strøing.

05.11.2017

Vi minner om at matavfall skal kastes i søppelsjakt eller legges i container i søppelhus, ikke plasseres utenfor papircontainer eller plastdunk ute. Styret/vaktmester observerer ofte matavfall og annet søppel utenfor disse containerne og ber om at dette må opphøre umiddelbart. Ellers kommer det flere rotter. 

28.10.2017

I de oppganger som bare har håndløper/rekkverk på høyre side, vil det i januar 2018 bli montert håndløper på venstre side, slik at alle oppganger får to håndløpere. Det er innhentet tilbud før valg av leverandør. Materialer er bestilt og det er 9-10 ukers leveringstid. Vi ønsker ikke at dette monteres like før jul og utsetter det til januar.

24.10.2017

Har du problemer med låsen til din postkasse må du kontakte leverandør av lås, for reparasjon eller skifte av låsen. Postkasselås er andelseiers ansvar.  

22.10.2017

Beboermøte med OBOS Prosjekt, med fokus på rør- og våtromsprosjekt.

 • Møte ble gjennomført i Storstua torsdag 12.10.2017
 • Det var 127 tilstede
 • OBOS Prosjekt sender oss sin presentasjon. Det var mye nyttig informasjon og det var anledning til å stille spørsmål.
 • Presentasjonen vil sammen med referatet bli lagt ut på hjemmesiden.
 • Referatet vil bli delt ut i alle postkasser i løpet av uken

Vurdering av skade på fasade/teglstein.

 • OBOS Prosjekt vil bistå vurdering av skade på fasade/teglstein. Det vil foretas på Dr. Dedichens vei 100, veggen mot motorveien, og 84 - endevegg.  Foretas søk med kamera for å avdekke skade og omfang. 

Hafslund - graving

 • Hafslund har gravd flere steder rundt Dr. Dedichens vei 84 - 90. Feil er rettet, men det gjenstår noe utbedring mellom 88 - 90. De regner med å være ferdig i løpet av denne uken.

Hensetting - fellesareal

 • Styret og vaktmesterne ser at det er hensatt materialer, skrot, barnevogner og sykler på flere etasjeplan i høyblokkene og i mange av inngangspartiene i lavblokkene. Dette er ikke tillatt i henhold til våre husordensregler og vedtekter, og brudd på brannsikkerhet. Styret/vaktmester vil om kort tid foreta befaring og fjerne det som er hensatt for deretter å fakturere andelseier for bortkjøring med inntil kr 3000, slik det er vedtatt på generalforsamlingen mai 2017. Det innføres nå "nulltoleranse" for hensetting i fellesarealer, inngangspartier og etasjeplan.
 • Vi håper at alle kan hjelpe til å få det rent og ryddig i borettslaget! 
 • Dette for å ivareta brannsikkerheten i borettslaget!

HMS - Helse, miljø og sikkerhet

 • Styret har laget liste over de som trenger hjelp ved brann/branntilløp. Listene vil være tilgjengelig for styret, vaktmesterne og Oslo Brann- og redningsetat.
 • Nye brann og evakueringslister er under arbeid, samt kart som viser oppmøtested for hvert tun.
 • Tilbud på slukkeskum, brannteppe og sikringsline vil bli sendt ut til alle beboere i løpet av november måned.

Forprosjekt med rør- og våtrom

 • Forprosjekt har startet. Det skal gjennomføres befaringer i noen leiligheter, slik at de kan se våre ulike løsninger på bad og toalettrom. Rør sjekkes og man vil vurdere ulike løsninger for modernisering av bad. Forprosjektet vil før generalforsamlingen mai 2018 komme med forslag til rør- og våtromsprosjekt. Det vil bli lagt fram kostnadsoversikt sammen med forslaget.