Endret: 18 jun 2019     Opprettet: 21 okt 2017

Styreleders blogg

Informasjon til beboerne

04.04.2019

Husk Rusken i borettslaget neste uke. Se oppslag i tavlene. Det deles ut 3 premier pr tun.

 

25.04.2019

Vaktmesterne deler ut innkalling til generalforsamlingen, fredag 3. mai 2019.

 

24.04.2019

GET TILBYR NYTT MODEM

Vi har besøk av GET i Storstua i Dr. Dedichens vei 86, torsdag 25/4-2019 kl. 17.00 - 20.00.

Grip sjansen til å få et nytt og raskere trådløst modem. Det er også mulighet for å hente/bytte/levere annet Get-utstyr eller stille spørsmål.

 

22.03.2019

Området rundt de nye avfallsdunkene på E-tunet er asfaltert. De to nye dunkene er levert med feil innsats. Vi venter på de nye og håper at de vil komme på plass om kort tid.

Det vil ikke bli avholdt beboermøte før generalforsamlingen. 

Nytt informasjonsskriv kommer neste uke.

Minner om komprimatorbil neste uke. Det er ikke tillatt å sette ut avfall på forhånd og det er dere selv som må kaste avfallet opp i bilen når den kommer. 

 • Tirsdag på G og F- tun.
 • Onsdag og D og E-tun.

 

07.02.2019

Etter anbudsrunde og vurdering av mottatte tilbud, har styret valgt ny leverandør av renhold.

Fra 1/3-2019 blir leverandør - Cleanit AS.

 

05.02.2019

Det er foretatt befaring av avfallsstasjonene og kapasitet på det enkelte tun etter 6 måneders bruk. Det er avdekket for dårlig kapasitet på E-tunet, ved Dr. Dedichens vei 128. Det er vedtatt å utvide stasjonen med 3 dunker. En av dunkene vil være for glass og metall. Arbeidet har startet og planlagt ferdig 22/2-2019. Under arbeidet vil det være redusert kapasitet, og vi ber om forståelse for det. Ber om at dere kaster søppel på annen stasjon, hvis det er fulle dunker. 

 

20.01.2019

Ny dato for bortkjøring/komprimatorbil er ikke planlagt, men vi finner en dato i mars måned. 

Ber om at andelsiere benytter Haraldrud gjenbruksstasjon (tidligere Brobekk) og ikke hensetter noe i felleområder eller garasjeanlegg.
 

12.01.2019

Trenger du bistand i forbindelse med ny ordning på gjesteparkering kan du kontakte:

 • Driftsleder og vaktmester - hverdager kl. 07.00 - 15.00
  • tlf 476 81 614 driftsleder:fb@gmail.com
 • Styret - send SMS
  • tlf 476 79 818 - du får svar i løpet av 24 timer
  • eller fagerholt@styrerommet.net
 • Smart Security - døgnvakt tlf 22101805

Alle biler parkert på våre gjesteparkeringsplasser, må være registrert på P-kort.no (lenke: https://permit.parkingguru.com/)

 

04.01.2019

Ønsker du å leie nedlagt søppelrom må du sende en skriftlig henvendelse til styret: fagerholt@styrerommet.net.

Søppelrommene er rengjort og malt og kan benyttes til oppbevaring. Rommene leies ut til andelseiere som ikke har utleie/utlånsrom fra før. Kun langtidsleie. Kr 150 pr mnd.

 

02.10.2019

Vaktmesterne har brøytevakt tom 17/3-2019 og de har følgende oppgaver:

 • Snøbrøyting/strø alle gangveier (hverdager)
 • Snøbrøyting/strø alle inn-/utkjøring garasjene (hverdager)
 • Fjerner snø/strø rundt alle søppelstasjoner (hverdager)
 • Fjerner snø/strø alle inngangspartier (hverdager)
 • Fjerner snø/strø alle gangveier og inn-/utkjøring av garasjene (helger)

Det er satt ut kost og spade i alle inngangspartier, slik at beboerne kan måke snø/fjerne is utenfor sin inngang. 

 

01.01.2019

Takk for at du ikke hensetter søppel utenfor avfallsdunkene. Hvis dunken er full på ditt tun kan det være kapasitet på annen dunk i borettslaget.

Hensettes det søppel utenfor dunkene tiltrekkes det rotter og fugler. Dette er svært uheldig.

 

12.11.2018

Miljøutvalget vil invitere til arrangement i forbindelse med 1.st søndag i advent. Det blir i tradisjonen tro - fakkeltog gjennom borettslaget. Følg med på oppslagstavle i din oppgang.

 

29.10.2018

Styrekontoret er stengt tirsdag 30.10.2018 på grunn av sykdom.

Kontakt vaktmester på telefon 476 81 614, hvis du trenger hjelp til nøkler, håndsender, parkeringsdispensasjon eller vaskerikort/påfylling av vaskerikort.

Ved andre henvendelser kan du sende SMS til styrets vakttelefon 476 79 818 eller                e-post til fagerholt@styrerommet.net

 

23.09.2018

Nye åpningstider på styrekontoret og styrets vakttelefon. Styret har sett på antall henvendelser på styrekontoret tirsdager og torsdager, samt henvendelser på vakttelefon i noen måneder. Driftsleder er tilgjengelig i sin arbeidstid og beboere kan kontakte han for å få svar på spørsmål/hjelp til vaskerikort/parkering mm. På bakgrunn av dette har vi vedtatt nye åpningstider fra 1/10-2018:

Styrekontoret

 • Åpnet tirsdager fra kl. 15.00 - 17.00 (ikke helligdager)

Styrets vakttelefon

 • Ingen åpningstid, kun SMS/beskjed på telefonsvarer. Besvares innen 24 timer.

 

09.09.2018

Da gamle søppelrommene blir vasket og malt. Arbeidet er i gang.

Takk for at dere er flinke til å kaste søppel i de nye dunkene. Ser ut til å fungere bra og vi er glade for å slippe søppellukt i blokkene. Antall og type dunker vil bli vurdert etter en stund. Kan hende at det må vurderes blant annet glass- og metall dunk på alle tun.

Husk å rydde garasjeplassen innen 15. oktober 2018! Alt som er hensatt på din plass etter denne dato, vil bli fjernet/kastet.

 

29.08.2018

Prosjekt fasade - oppstart mandag 3/9-2018 på Dr. Dedichens vei 100. Stillas monteres fra 3/9 og i ca 14 dager. Arbeidet med fasade starter når stillas er montert. Både montering av stillas og arbeid med fasade vil kunne medføre en del støy.

 

16.08.2018

Nye avfallsstasjoner - Asfaltering rundt de nye dunkene starter i morgen. Ny dato for åpning av avfallsdunkene er etter avtale med Renovasjonsetaten mandag 27/8-2018.

Prosjekt Rehabilitering av teglfasader - oppstart 1/9-2018.  Høyblokkene rehabiliteres før lavblokkene. Oppstart Dr. Dedichens vei 100. Stillas blir satt opp. 

 

12.08.2018

Miljøutvalget inviterer til beboermøte i Storstua, mandag 3/9-2018 kl. 18.00. Invitasjonen vil bli hengt i tavlene i inngangspartiene. Her vil det gis informasjon om trefelling, klipping/fjerning av busker og hekker, planting og annet som gjelder våre uteområder.

Nye avfallsstasjoner er klare til bruk 20/8-2018. Styret sender informasjon til alle beboere.

Prosjekt Rehabilitering av teglfasader. Oppstartsmøte i prosjektet 13/8-2018. Styret vil informere om oppstart og framdrift når det er avtalt.

 

22.07.2018

Styret minner om vår e-postadresse: fagerholt@styrerommet.net                                             

E-poster sendt til gammel adresse: fagerhbrl@getmail.no, blir ikke lest eller videresendt. 

 

21.07.2018

Prosjekt - Tak over balkong lavblokk - Dr. Dedichens vei 130-134 og 112 - 118.

Styret var ikke kjent med at stillas skulle settes opp på blokk E 2 og E 3 denne uken, det var avtalt uke 30. Styret har påpekt at stillas ikke er sikret og bedt om at dette blir utført omgående. Montering av tak starter uke 31 - fra mandag 30/7-2018.

Prosjekt - Nytt avfallssystem

Alle dunker er montert, men det gjenstår utbedring av områdene rundt dunkene. Når dunkene er klarer til bruk, vil sjaktene bli plombert.

Prosjekt - Fasade

Oppstartsmøte med leverandør gjennomføres i midten av august. Styret vil varsle om oppstart av prosjektet, når dato og framdriftsplan er avtalt.

 

20.06.2018

Styre-/driftlederkontoret er nå stengt fra 20.06.2018 - 20.08.2018. Styret vil gjennom hele sommeren sørge for drift av borettslaget, men det vil ikke være styremøte i denne perioden. Saker sendt styret som må styrebehandles, vil ikke bli behandlet før 21/8-2018.

Styret, driftsleder og vaktmesterne skal i denne perioden avvikle noen ukers ferie, men det vil alltid være noen tilgjengelig i borettslaget.

Styret kan kontakte på:

 • fagerholt@styrerommet.net
 • 47679818 (hverdager kl. 18.00 - 19.00)

Driftsleder/vaktmester kan kontakte på:

 • driftsleder.fb@gmail.com. 
 • 47681614 (hverdager kl. 07.00 - 15.00)

Styret ønsker alle beboere en riktig god sommer!

 

30.05.2018

Protokoll fra generalforsamlingen vil bli delt ut i alle postkasser innen 04.06.2018. Last ned protokollen her: https://www.herborvi.no/documents/0401/0401_AM_2017_Protokoll_Fagerholt_Borettslag.pdf

06.05.2018

I forbindelse med etableringen av avfallsbrønnene, vil det være behov for sprengningsarbeid ved flere av de nye avfallsstasjonene.

Fjerning av fjell i grunnen vil nødvendigvis medføre enkelte ulemper for beboerne i kortere perioder. Støy, støv og en begrensning på tilgjengeligheten kan være vanlige konsekvenser av anleggsarbeidet. Håper at dette ikke vil skape for store problemer for den enkelte beboer.

29.04.2018

Mandag 30.04.2018 deles innkallingen til generalforsamlingen ut til alle andelseiere av vaktmesterne og driftsleder. Har dere sprøsmål til innkallingen kan de rettes til styrets vakttelefon 47 67 98 18 eller fagerholt@styrerommet.net

Håper at vi sammen kan bidra til å få det pent og rydding i borettslaget - delta på Rusken! 

 • G - tunet - onsdag 02.05.2018
 • F - tunet - torsdag 03.05.2018
 • D - tunet - mandag 07.05.2018
 • E - tunet - tirsdag 08.05.2018

Garasjefeiing er planlagt. Sjekk når det skal feies i din garasje og flytt bilen ut av garasjen slik at den ikke står til hinder for arbeidet. Er du i tvil hvilken garasje du står parkert i, se skilt på venstre side ved innkjøring til garasjen.

Nye avfallsdunker er ankommet borettslaget. Arbeidet starter onsdag 02.05.2018. Ingen dunker skal tas i bruk før hele borettslaget har fått nye dunker. Dette er avtalt med Renovasjonsetaten. Når arbeidet er ferdig i begynnelsen av juli stenges alle søppelsjakter og søppelhus og de nye dunkene tas i bruk.

17.04.2018

Montering av tak på resten av D-tunet (Dr. Dedichens vei 84 - 98 og 102-104) er i gang. Stillas er i dag satt opp tidligere enn avtalt på den ene blokken. Arbeidet starter i midten av neste uke.

Nye avfallsdunker er snart på plass. Når disse er plassert vil søppelsjaktene stenges. Nye dunker mottas neste uke. Plasseres midlertidig foran garasjehus 2, mot                                    Dr. Dedichens vei. Arbeidet starter 02.05.2018 og vil sluttføres i begynnelsen av juli.

11.04.2018

188 beboere var tilstede på beboermøte for å høre OBOS Prosjekt presentere resultater fra forprosjektet "Rør- og våtrom".  De orienterte om funn/tilstand, mulige løsninger og kostnader totalt og for den enkelte andelseier, i forhold til leilighetstype. Prosjektets anbefaling er at borettslaget starter en rør- og våtromsrehabilitering innen 5-7 år. Styret fremmer forslag for generalforsamlingen, 14. mai 2018 om oppstart av slikt prosjekt. Her kan du se OBOS prosjekt sin presentasjon fra møte.

10.04.2018

Hjemmesiden ha vært utilgjengelig de siste dagene på grunn av dataproblemer. Nå fungerer den igjen, og styret vil legge ut informasjon forløpende.

Minner om beboermøte i Haugerud kirke i kveld kl. 18.00 - møt opp og få informasjon fra OBOS Porsjekt vedrørende forprosjekt "Rør- og våtrom". Viktig informasjon i forkant av generalforsamlingen, hvor det skal stemmes over forslaget: Oppstart rør- og våtromsrehabilitering.

Styret har mottatt flere klager på hundebæsj som ligger rundt i borettslaget. Vi ber alle hundeeiere forholde seg til husordensregelene som omfatter dyrehold, punkt 4: Alle ekskrementer skal fjernes. Hundeeiere som ikke forholder seg til dette vil få varsel om brudd på husordensregelene.

Vaktmesterne planlegger fjerning av grus neste uke, hvis det blir mildvær.

07.03.2018

Prosjekt "Tak over balkong lavblokk" fortsetter. Alle lavblokkene vil etter planen få montert tak innen november 2018. Andelseiere kan bestille innglassing og LED lys for egen kostnad. De første blokkene hvor arbeidet starter er:

 • G 2 - Dr. Dedichens vei 32 - 36 (uke 11 - 19)
 • G 4 - Dr. Dedichens vei 50 - 52 (uke 14 - 21)
 • F 2 - Dr. Dedichens vei 78 - 82 (uke 14 - 21)
 • D 3 - Dr. Dedichens vei 106 - 110 (uke 14 - 21)

Andelseiere som er berørt har mottatt nødvendig informasjon om arbeidet som skal gjennomføres, samt bestillingsskjema for innglassing og LED-lys. 

Styret vil informere om oppstart på gjenstående blokker og forventet oppstart, når datoer er fastsatt.

06.03.2018

Beboermøte - tirsdag 10/4-2018 kl. 18.00 i Haugerud kirke. OBOS prosjekt kommer for å informere om resultatene fra forprosjekt Rør og våtrom. De vil informere om mulige løsninger og kostnader. Det er viktig at andelseiere møter opp og mottar informasjon og er godt forberedt før avstemming på generalforsamlingen 14.05.2018.

21.02.2018

Komprimatorbil kommer til ditt tun neste uke. 

Tirsdag 27/2 kl. 18.00 - 19.00

 • G - tunet - Dr. Dedichens vei 32 - 54 
 • F - tunet - Dr. Dedichens vei 56 - 82

Onsdag 28/2 kl. 18.00 - 19.00

 • D - tunet - Dr. Dedichens vei 84 - 110
 • E - tunet - Dr. Dedichens vei 112 - 134

Har du behov for å kaste noe? Da du være tilstede når komprimatorbilen kommer, og kaste gjenstandene opp i bilen selv. 

Styret og vaktmesterne tar ikke ansvar for å kaste dine gjenstander, det er ditt ansvar!

Det er ikke anledning til å sette ut gjenstander på forhånd. 

17.02.2018

Når styret har mottatt rapport fra forprosjekt "Rør- og våtrom" fra OBOS Prosjekt, vil vi innkalle til et beboermøte. Forslag om oppstart av prosjekt rør- og våtrom vil ble lagt fram på generalforsamlingen og det er viktig at alle er godt informert om muligheter og kostnader, før det stemmes. Møte avholdes i april 2018.

Etablering av nytt avfallssystem starter i mars og planlegges avsluttet før sommeren 2018.

Skade på fasadevegger. Arbeidet påbegynnes der det er størst/kritisk skade. Vi håper å komme i gang med arbeidet i mars/april 2018, etter valg av leverandør. 

21.01.2018

Det er sendt ut varsel til alle beboere om Generalforsamling i Haugerud kirke og frist for å komme med forslag.

 • Generalforsamlingen er mandag 14/5-2018 kl. 18.30.
 • Forslag som ønskes tatt opp på generalforsamlingen, må sendes styret senest torsdag 1/3-2018. Styret går gjennom forslagene og kontakter forslagsstiller, hvis det er behov for mer informasjon. Send gjerne forslaget til e-postadressen: fagerholt@styrerommet.net

14.01.2018

Nye åpningstider for salg og andre henvendelser på styrerommet. Vaktmesterkontoret stenges for salg, hverdager mellom kl.09.00 - 09.30. Driftsleder overtar salg og andre henvendelser for styret og vaktmesterne fra mandag 15/1-2018. De første ukene vil en fra styret/vaktmester være tilstede sammen med driftsleder.

Nye åpningstider styrerommet:

 • Tirsdager kl. 15.00 - 18.00 (Styret vil være tilgjengelig fra kl. 17.00 - 18.00)
 • Torsdager kl. 12.00 - 14.00

02.01.2018

Driftleder Stig Støfring har i dag hatt sin første arbeidsdag hos oss. E-postadresse til driftleder og vaktmester er nå: driftsleder.fb@gmail.com. Alle henvendelser som gjelder vaktmester og driftsleder skal rettes til denne adressen.

Styrets e-postadresse er nå: fagerholt@styrerommet.net

18.12.2017

Lufteluker/brannluker på taket av lavblokker skal ikke åpnes av beboere. Skal kun åpnes ved behov, av Brann- og redningsetaten. Det blir dårlig ventilasjon i oppgang når disse står åpne, og det blir veldig kaldt i oppgangen.

14.12.2017

Styret minner om at det tirsdag 19/12-2017 er siste salgsdag i 2017.                                    Styrekontoret åpner igjen tirsdag 9/1-2018. Husk å fylle på vaskerikortet og få utstedt parkeringsdispensasjon før vi stenger.

Styrets er tilgjengelig på vakttelefon hverdager kl. 18.00-19.00 i denne perioden.

Utetrapper, som er ødelagt, blir utbedret i januar 2018. 

Dato for Generalforsamling - mandag 14/5-2018 i Haugerud kirke. 

05.12.2017

Vi har fortsatt problemer med sending og mottak av e-poster til styrets getmail.                         Fra 1/1-2018 vil styret få ny e-postadresse: fagerholt@styrerommet.net

Styret har mottatt henvendelse om at EL-bil ladepunkter ved ballbingen ikke fungerer. Vi har sjekket de i kveld og alt er i orden. Får du problemer med lading - send e-post til styret så skal vi bistå hvis du trenger hjelp.

Håndløpere/rekkverk i trappoppgang er nå montert. 

26.11.2017

Fakkeltog første søndag i advent 3/12-2017 kl. 17.00. Oppmøte ved Dr. Dedichens vei 48. Oppslag med mer informasjon blir hengt opp i tavlene.

19.11.2017

Styret varsler om økning av felleskostnader (husleie) fra 01.01.2018. Varsel blir sendt til alle andelseiere i løpet av uken. Det vil bli informert om årsaken til økningen.

17.11.2017

Styret har problemer med mottak og sending på fagerhbrl@getmail.no. Vi jobber for å løse problemet.

13.11.2017

Styret har vedtatt ny pris for lading av EL-bil på uteplassene. Ny pris kr 9,- pr time. Endringen er registrert på ladestasjonene.

12.11.2017

Styret har tilsatt driftsleder. Avtale signeres tirsdag 14/11. Oppstart 2/1-2018. Flere opplysninger kommer når avtalen er signert.

Miljøutvalget og representanter fra styret har i dag vært på befaring av busker, hekker og trær i hele borettslaget. Trær som skal fjernes er merket med gult kryss. Felling vil foretas av vaktmesterne og leverandør som fjernet trær ved garasjeanleggene. Felling starter så fort som mulig.

Styret vil avholde møte med Skjønnhaug borettslag i forbindelse med kjøring på gangveien, bedre kjent som "snikeveien". Oslo kommune har fjernet de store steinene som var plassert der, i forkant av kommende snøbrøyting. Resultatet av dette er at det er hyppig kjøring på denne gangveien igjen. Borettslagene vil sammen se om det er mulig å finne en løsning og/eller sende en felles henvendelse til Bymiljøetaten.

Brøyteavtale vinter 2017-2018. Vaktmesternes brøyteavtale gjelder fra 1/12-2017 - 15/3-2018. Vaktmesterne har vakt hver sin uke og skal være disponible fra kl. 06.00 - 22.00 i forbindelse med brøyting/måking og strøing.

05.11.2017

Vi minner om at matavfall skal kastes i søppelsjakt eller legges i container i søppelhus, ikke plasseres utenfor papircontainer eller plastdunk ute. Styret/vaktmester observerer ofte matavfall og annet søppel utenfor disse containerne og ber om at dette må opphøre umiddelbart. Ellers kommer det flere rotter. 

28.10.2017

I de oppganger som bare har håndløper/rekkverk på høyre side, vil det i januar 2018 bli montert håndløper på venstre side, slik at alle oppganger får to håndløpere. Det er innhentet tilbud før valg av leverandør. Materialer er bestilt og det er 9-10 ukers leveringstid. Vi ønsker ikke at dette monteres like før jul og utsetter det til januar.

24.10.2017

Har du problemer med låsen til din postkasse må du kontakte leverandør av lås, for reparasjon eller skifte av låsen. Postkasselås er andelseiers ansvar.  

22.10.2017

Beboermøte med OBOS Prosjekt, med fokus på rør- og våtromsprosjekt.

 • Møte ble gjennomført i Storstua torsdag 12.10.2017
 • Det var 127 tilstede
 • OBOS Prosjekt sender oss sin presentasjon. Det var mye nyttig informasjon og det var anledning til å stille spørsmål.
 • Presentasjonen vil sammen med referatet bli lagt ut på hjemmesiden.
 • Referatet vil bli delt ut i alle postkasser i løpet av uken

Vurdering av skade på fasade/teglstein.

 • OBOS Prosjekt vil bistå vurdering av skade på fasade/teglstein. Det vil foretas på Dr. Dedichens vei 100, veggen mot motorveien, og 84 - endevegg.  Foretas søk med kamera for å avdekke skade og omfang. 

Hafslund - graving

 • Hafslund har gravd flere steder rundt Dr. Dedichens vei 84 - 90. Feil er rettet, men det gjenstår noe utbedring mellom 88 - 90. De regner med å være ferdig i løpet av denne uken.

Hensetting - fellesareal

 • Styret og vaktmesterne ser at det er hensatt materialer, skrot, barnevogner og sykler på flere etasjeplan i høyblokkene og i mange av inngangspartiene i lavblokkene. Dette er ikke tillatt i henhold til våre husordensregler og vedtekter, og brudd på brannsikkerhet. Styret/vaktmester vil om kort tid foreta befaring og fjerne det som er hensatt for deretter å fakturere andelseier for bortkjøring med inntil kr 3000, slik det er vedtatt på generalforsamlingen mai 2017. Det innføres nå "nulltoleranse" for hensetting i fellesarealer, inngangspartier og etasjeplan.
 • Vi håper at alle kan hjelpe til å få det rent og ryddig i borettslaget! 
 • Dette for å ivareta brannsikkerheten i borettslaget!

HMS - Helse, miljø og sikkerhet

 • Styret har laget liste over de som trenger hjelp ved brann/branntilløp. Listene vil være tilgjengelig for styret, vaktmesterne og Oslo Brann- og redningsetat.
 • Nye brann og evakueringslister er under arbeid, samt kart som viser oppmøtested for hvert tun.
 • Tilbud på slukkeskum, brannteppe og sikringsline vil bli sendt ut til alle beboere i løpet av november måned.

Forprosjekt med rør- og våtrom

 • Forprosjekt har startet. Det skal gjennomføres befaringer i noen leiligheter, slik at de kan se våre ulike løsninger på bad og toalettrom. Rør sjekkes og man vil vurdere ulike løsninger for modernisering av bad. Forprosjektet vil før generalforsamlingen mai 2018 komme med forslag til rør- og våtromsprosjekt. Det vil bli lagt fram kostnadsoversikt sammen med forslaget.