Endret: 17 feb 2018     Opprettet: 21 okt 2017

Styreleders blogg

Informasjon til beboerne

17.02.2018

Når styret har mottatt rapport fra forprosjekt "Rør- og våtrom" fra OBOS Prosjekt, vil vi innkalle til et beboermøte. Forslag om oppstart av prosjekt rør- og våtrom vil ble lagt fram på generalforsamlingen og det er viktig at alle er godt informert om muligheter og kostnader, før det stemmes. Møte avholdes i april 2018.

Etablering av nytt avfallssystem starter i mars og planlegges avsluttet før sommeren 2018.

Skade på fasadevegger. Arbeidet påbegynnes der det er størst/kritisk skade. Vi håper å komme i gang med arbeidet i mars/april 2018, etter valg av leverandør. 

21.01.2018

Det er sendt ut varsel til alle beboere om Generalforsamling i Haugerud kirke og frist for å komme med forslag.

 • Generalforsamlingen er mandag 14/5-2018 kl. 18.30.
 • Forslag som ønskes tatt opp på generalforsamlingen, må sendes styret senest torsdag 1/3-2018. Styret går gjennom forslagene og kontakter forslagsstiller, hvis det er behov for mer informasjon. Send gjerne forslaget til e-postadressen: fagerholt@styrerommet.net

14.01.2018

Nye åpningstider for salg og andre henvendelser på styrerommet. Vaktmesterkontoret stenges for salg, hverdager mellom kl.09.00 - 09.30. Driftsleder overtar salg og andre henvendelser for styret og vaktmesterne fra mandag 15/1-2018. De første ukene vil en fra styret/vaktmester være tilstede sammen med driftsleder.

Nye åpningstider styrerommet:

 • Tirsdager kl. 15.00 - 18.00 (Styret vil være tilgjengelig fra kl. 17.00 - 18.00)
 • Torsdager kl. 12.00 - 14.00

02.01.2018

Driftleder Stig Støfring har i dag hatt sin første arbeidsdag hos oss. E-postadresse til driftleder og vaktmester er nå: driftsleder.fb@gmail.com. Alle henvendelser som gjelder vaktmester og driftsleder skal rettes til denne adressen.

Styrets e-postadresse er nå: fagerholt@styrerommet.net

18.12.2017

Lufteluker/brannluker på taket av lavblokker skal ikke åpnes av beboere. Skal kun åpnes ved behov, av Brann- og redningsetaten. Det blir dårlig ventilasjon i oppgang når disse står åpne, og det blir veldig kaldt i oppgangen.

14.12.2017

Styret minner om at det tirsdag 19/12-2017 er siste salgsdag i 2017.                                    Styrekontoret åpner igjen tirsdag 9/1-2018. Husk å fylle på vaskerikortet og få utstedt parkeringsdispensasjon før vi stenger.

Styrets er tilgjengelig på vakttelefon hverdager kl. 18.00-19.00 i denne perioden.

Utetrapper, som er ødelagt, blir utbedret i januar 2018. 

Dato for Generalforsamling - mandag 14/5-2018 i Haugerud kirke. 

05.12.2017

Vi har fortsatt problemer med sending og mottak av e-poster til styrets getmail.                         Fra 1/1-2018 vil styret få ny e-postadresse: fagerholt@styrerommet.net

Styret har mottatt henvendelse om at EL-bil ladepunkter ved ballbingen ikke fungerer. Vi har sjekket de i kveld og alt er i orden. Får du problemer med lading - send e-post til styret så skal vi bistå hvis du trenger hjelp.

Håndløpere/rekkverk i trappoppgang er nå montert. 

26.11.2017

Fakkeltog første søndag i advent 3/12-2017 kl. 17.00. Oppmøte ved Dr. Dedichens vei 48. Oppslag med mer informasjon blir hengt opp i tavlene.

19.11.2017

Styret varsler om økning av felleskostnader (husleie) fra 01.01.2018. Varsel blir sendt til alle andelseiere i løpet av uken. Det vil bli informert om årsaken til økningen.

17.11.2017

Styret har problemer med mottak og sending på fagerhbrl@getmail.no. Vi jobber for å løse problemet.

13.11.2017

Styret har vedtatt ny pris for lading av EL-bil på uteplassene. Ny pris kr 9,- pr time. Endringen er registrert på ladestasjonene.

12.11.2017

Styret har tilsatt driftsleder. Avtale signeres tirsdag 14/11. Oppstart 2/1-2018. Flere opplysninger kommer når avtalen er signert.

Miljøutvalget og representanter fra styret har i dag vært på befaring av busker, hekker og trær i hele borettslaget. Trær som skal fjernes er merket med gult kryss. Felling vil foretas av vaktmesterne og leverandør som fjernet trær ved garasjeanleggene. Felling starter så fort som mulig.

Styret vil avholde møte med Skjønnhaug borettslag i forbindelse med kjøring på gangveien, bedre kjent som "snikeveien". Oslo kommune har fjernet de store steinene som var plassert der, i forkant av kommende snøbrøyting. Resultatet av dette er at det er hyppig kjøring på denne gangveien igjen. Borettslagene vil sammen se om det er mulig å finne en løsning og/eller sende en felles henvendelse til Bymiljøetaten.

Brøyteavtale vinter 2017-2018. Vaktmesternes brøyteavtale gjelder fra 1/12-2017 - 15/3-2018. Vaktmesterne har vakt hver sin uke og skal være disponible fra kl. 06.00 - 22.00 i forbindelse med brøyting/måking og strøing.

05.11.2017

Vi minner om at matavfall skal kastes i søppelsjakt eller legges i container i søppelhus, ikke plasseres utenfor papircontainer eller plastdunk ute. Styret/vaktmester observerer ofte matavfall og annet søppel utenfor disse containerne og ber om at dette må opphøre umiddelbart. Ellers kommer det flere rotter. 

28.10.2017

I de oppganger som bare har håndløper/rekkverk på høyre side, vil det i januar 2018 bli montert håndløper på venstre side, slik at alle oppganger får to håndløpere. Det er innhentet tilbud før valg av leverandør. Materialer er bestilt og det er 9-10 ukers leveringstid. Vi ønsker ikke at dette monteres like før jul og utsetter det til januar.

24.10.2017

Har du problemer med låsen til din postkasse må du kontakte leverandør av lås, for reparasjon eller skifte av låsen. Postkasselås er andelseiers ansvar.  

22.10.2017

Beboermøte med OBOS Prosjekt, med fokus på rør- og våtromsprosjekt.

 • Møte ble gjennomført i Storstua torsdag 12.10.2017
 • Det var 127 tilstede
 • OBOS Prosjekt sender oss sin presentasjon. Det var mye nyttig informasjon og det var anledning til å stille spørsmål.
 • Presentasjonen vil sammen med referatet bli lagt ut på hjemmesiden.
 • Referatet vil bli delt ut i alle postkasser i løpet av uken

Vurdering av skade på fasade/teglstein.

 • OBOS Prosjekt vil bistå vurdering av skade på fasade/teglstein. Det vil foretas på Dr. Dedichens vei 100, veggen mot motorveien, og 84 - endevegg.  Foretas søk med kamera for å avdekke skade og omfang. 

Hafslund - graving

 • Hafslund har gravd flere steder rundt Dr. Dedichens vei 84 - 90. Feil er rettet, men det gjenstår noe utbedring mellom 88 - 90. De regner med å være ferdig i løpet av denne uken.

Hensetting - fellesareal

 • Styret og vaktmesterne ser at det er hensatt materialer, skrot, barnevogner og sykler på flere etasjeplan i høyblokkene og i mange av inngangspartiene i lavblokkene. Dette er ikke tillatt i henhold til våre husordensregler og vedtekter, og brudd på brannsikkerhet. Styret/vaktmester vil om kort tid foreta befaring og fjerne det som er hensatt for deretter å fakturere andelseier for bortkjøring med inntil kr 3000, slik det er vedtatt på generalforsamlingen mai 2017. Det innføres nå "nulltoleranse" for hensetting i fellesarealer, inngangspartier og etasjeplan.
 • Vi håper at alle kan hjelpe til å få det rent og ryddig i borettslaget! 
 • Dette for å ivareta brannsikkerheten i borettslaget!

HMS - Helse, miljø og sikkerhet

 • Styret har laget liste over de som trenger hjelp ved brann/branntilløp. Listene vil være tilgjengelig for styret, vaktmesterne og Oslo Brann- og redningsetat.
 • Nye brann og evakueringslister er under arbeid, samt kart som viser oppmøtested for hvert tun.
 • Tilbud på slukkeskum, brannteppe og sikringsline vil bli sendt ut til alle beboere i løpet av november måned.

Forprosjekt med rør- og våtrom

 • Forprosjekt har startet. Det skal gjennomføres befaringer i noen leiligheter, slik at de kan se våre ulike løsninger på bad og toalettrom. Rør sjekkes og man vil vurdere ulike løsninger for modernisering av bad. Forprosjektet vil før generalforsamlingen mai 2018 komme med forslag til rør- og våtromsprosjekt. Det vil bli lagt fram kostnadsoversikt sammen med forslaget.