Stoppekran

Hvor er din stoppekran i leiligheten?

Du som beboer plikter å gjøre deg kjent med hvor i din leilighet det er stoppekran.

Stoppekran er på bad eller toalett. Finner du den ikke kan du kontakte vaktmesterne, som kan vise deg.