Snekkerboden

Snekkerboden er i DD 98

De som er interessert kan ta kontakt med vaktmesterkontoret, for ytterligere informasjon og utlevering av nøkkel.