Endret: 19 okt 2017     Opprettet: 18 okt 2017

Rør- og våtromsprosjekt

Oppstart forprosjekt

Etter anbefaling fra OBOS Prosjekt har styret besluttet å starte opp forprosjekt "rør og våtrom". Det ble informert om tilstandsrapporten og forprosjektet på beboermøte torsdag 12/10-2017.

Forprosjektet skal gjennomføre:

  • Befaring i ulike leiligheter
  • Vurdere muligheter og kostnader for rør, strømpetrekking eller skifte av rør
  • Vurdere kostnader for modernisering og ulike vårtromsløsninger
  • Vurdere leverandører

OBOS prosjekt sitt forslag legges fram for generalforsamlingen mai 2018. Det er generalforsamlingen som bestemmer eventuelt oppstart av prosjektet. De ulike løsningene og kostnader vil bli presentert før avstemming.