Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 11 apr 2017

Prosjekt utsatt oppstart - Ombygging av barnehagen

Vedtak generalforsamling 24.05.2015

Hvorfor ombygging av barnehagen?

Det har i flere år vært liten interesse for å leie barnehagen. I Plan- og Bygningsetaten er lokalene godkjent for barnepark, med begrenset åpningstid og antall barn. Det har ikke lykkes styret å finne leietakere til barnepark og det ble derfor vurdert andre løsninger. Lokalene er store og det kan søkes Plan- og Bygningsetaten for ombygging til leiligheter, slik andre borettslag har gjort blant annet med tidligere vaskerilokaler. Dette vil hindre at lokalene står tomme (uten inntekt) og det vil på sikt gi god inntekt til borettslaget. Først utgifter til ombygging, men så gevinst ved salg.

Styret presenterte en mulig løsning for ombygging av barnehagen på generalforsamlingen 2016.

Mulighet for 2 leiligheter:

•43 og 48 m2

Søke Plan- og Byningsetaten

Ombyggingskostnader:

•500 000 – 700 000

•Salgsverdi

•kr 2 000 000 - 2 500 000

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å utrede mulighetene for ombygging og kostnader og eventuelt igangsette arbeidet

Forslaget ble vedtatt.

Styret har sett på mulige løsninger og bygging av antall leiligheter.

Fordi det pågår 2 prosjekter som innvolverer dette lokalet - Ny avfallsløsning og arbeid med Tilstandsrapport/Vedlikeholdsnøkkel, så har styret valgt å se ombygging av barnehagen sammen med disse prosjektene.  Når ny løsning for avfall er på plass, vil dette frigjøre enda flere løkaler og det gir flere muligheter.

Status 18/10-2017 v/styreleder

Ombygging må vurderes sammen med eventuelt oppstart av rør- og våtromsprosjekt. Forslag om rør- og våtromsprosjekt vil bli tatt opp på generalforsamlingen mai 2018. Blir det vedtatt oppstart, vil ombygging av barnehagen vurderes utført samtidig. Ombygging av barnehagen til leiligheter vil på sikt gi borettslaget inntekt ved salg og felleskostnader.

Status 20.05.2018

Vedtatt rør- og våtromsprosjekt på generalforsamling mai 2018. Oppstart ombygging av barnehagen utsettes til oppstart-/fremdriftsplan for rør- og våtromsprosjekt er fastsatt.