Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 11 apr 2017

Prosjekt avsluttet - Tilstands-/vedlikeholdsrapport OBOS

Styret har bedt OBOS Prosjekt AS om bistand til å utarbeide en vedlikeholdsnøkkel

OBOS Prosjekt utarbeider vedlikeholdsplanen på grunnlag av en tilstandsanalyse av felleanleggene. Dette innebærer befaringer på både VVS-, el- og bygningstekniske innstallasjoner, med egen konsulenter innenfor hvert av disse fagområdene. Tilstandsanalysen utføres etter NS 3424 - "Tilstandsananlyse for bygninger", på nivå 1 som innebærer visuell kontroll eventuelt kombinert med enkle målinger.

OBOS Prosjekt AS  utarbeider en ferdig plan som gjennomgås i et møte med styret. Det vil her bli anledning til å gjøre endringer på forslaget, eventuelle tilføyelser, forslag til oppgraderinger etc.

Rapporten skal etter planen være ferdig i slutten av mai 2017.

Ferdig Vedlikeholdnøkkel overleveres borettslaget som pdf-fil eller som utskrift i perm. Rapporten vil bli tilgjengelig på Styrerommet.net (styrets elektroniske arbeidsverktøy)

Rapporten skal være et arbeidsverktøy for styret og vil ikke bli distribuert til andelseiere, men det planlegges et beboermøte i september 2017, hvor deler av rapporten vil bli presentert av OBOS Prosjekt/styret.

Hva er vedlikeholdsnøkkel?

Presentasjon fra beboermøte

 

Status 18.10.2017 v/styreleder

Styret mottok tilstandsrapporten/vedlikeholdsnøkkel fra OBOS Prosjekt juni 2017. Rapporten viser at vi står ovenfor en del vedlikehold/utbedringer. Rapporten vil bli et godt arbeidsverktøy for styret. Beboerne vil bli orientert om små og store prosjekter på hjemmesiden, informasjonsskirv og beboermøter. Før oppstart av store prosjekter, med store kostnader, må styret ta saken opp på generalforsamling mai 2018.

Beboermøte i Storstua torsdag 12/10-2017 - orientering fra OBOS Prosjekt om tilstandsrapport med fokus på rør- og våtrom

Rapport mottatt. Presentert deler av rapporten på beboermøte. Styret legger videre planer for vedlikehold på bakgrunn av rapporten.