Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 11 apr 2017

Prosjekt avsluttet - Stigeledning/branntilkobling etasjeplan høyblokk

Montert etter anbefaling fra OBRE

I forbindelse med HMS arbeidet (Helse, Miljø og Sikkerhet) i borettslaget ble det anbefalt fra OBRE (Oslo Brann og Redningsetat) å skifte alle tilkoblinger på etasjeplan i høyblokkene. 

Det var tidligere montert våt-opplegg, mens det nå er montert tørropplegg. OBRE kan koble på brannslange på alle etasjeplan. Dette er en sikkerhet ved eventuell brann/branntilløp.

 

Status 18/10-2017 v/styreleder

Montering er ferdig i Dr. Dedichens vei 48, 76 og 100. Gjenstår 128. Forventet ferdig innen 2017.

 

Status 11/7-2018

Montert i alle høyblokker.