Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 11 apr 2017

Prosjekt avsluttet - Renovasjon/Ny avfallsløsning

Vedtak ekstraordinær generalforsamling 27.02.2017

OBOS Prosjekt og Renovasjonsetaten var tilstede på ekstraordinær generalforsamling og la fram fordeler med nytt avfallssytem fremfor dagens løsning med søppelsjakter.

Det var anledning til å stille spørsmål før styrets forslag ble presentert før avstemming.

Styrets forslag ble presentert:

Styret i borettslaget vurderer anskaffelse av ny løsning for renovasjon/søppelhåndtering.

Dagens løsning er ikke tilfredsstillende på grunn av oversvømmelse av søppel, tilgrising av søppelrom, skjemmende lukt og det tiltrekker seg rotter.

Eksisterende søppelsjakter/-rom vil bli stengt og det settes opp nye

avfallsbeholdere ute på hvert tun.

Forslaget ble vedtatt

OBOS Prosjekt vil lede prosjektet i samarbeid med styret. 

Prosjektet starter mai 2017 og det planlegges oppstart arbeid med ny avfallsløsning september/oktober 2017.

Presentasjon ekstraordinær generalforsamling 27.02.2017

 

Status 18/10-2017 v/styreleder

Forprosjekt starter høsten 2017. Under forprosjektet vil man se på mulighetene for plassering av nye avfallsdunker, antall dunker og hvilken type som passer best i vårt borettslag. På befaring denne uken var OBOS Prosjekt, Renovasjonsetaten og vaktmester tilstede.

Styret vil innkalle noen beboere for å være med på vurdering/utplukking av type avfallsdunk og plassering. 

Prosjektet starter våren 2018 (når frosten har gått) og vi regner med å ha nye dunker i hele borettslaget innen 3. kvartal 2018.

Status 30/1-2019

På grunn av dårlig kapasitet avfall ved DD 128 (E-tunet) vil det bli montert flere avfallsdunker.

Oppstart uke 6/2019. Avsluttes 22/2-2019