Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 18 okt 2017

Prosjekt avsluttet - Rekkverk på begge sider av oppgang

Det vil bli montert ekstra håndløper/rekkverk

05.12.2017

Håndløpere/rekkverk er montert på begge sider i de oppgangene som ikke hadde fra før.

 

Styret har mottat forslag om montering av håndløper/rekkverk i de 9 oppgangene som pr i dag bare har rekkverk på en side. 

Det ble innhentet tilbud fra 2 leverandører før styret valgte leverandør. Montering skjer når materialene er levert.

 

Rekkverk montert 11.02.2018