Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 14 apr 2017

Prosjekt avsluttet - Nye skilt i borettslaget

Alle tun har fått nye skilt

Alle tun har fått nye, fine skilt som viser oversikt over husnummer/blokker og annet som befinner seg på det enkelte tunet.

Borettslaget har fornyet gamle skilt med gjenbruk av gamle stolper/rammer/skiltplater. Stolpene vil bli malt i løpet av sommeren. Gjenbruk har spart borettslaget for store kostnader og resultatene ble veldig bra.

Det vil bli satt opp skilt som viser hele borettslaget ved sommerstien (nedre del).

Vurderes også skilt med oversikt over hele borettslaget, montert på garasjevegg mot veien. Må først sjekkes om det er tillatt å montere skilt på vegg ut mot Dr. Dedichens vei. 

Skilt ved nedkjøring til hvert tun bør også byttes, men her kan det bli vanskelig å gjenbruke gamle stolper/skiltplater.

Nye skilt montert på alle tun.