Endret: 5 feb 2019     Opprettet: 12 apr 2017

Prosjekt avsluttet - Montering av 6 ladestasjoner og betalingsløsning for EL-bil

Betaling for strøm/lading skjer via Easypark

Styret søkte Bymiljøetaten om støtte til montering av 6 ladestasjoner for EL-bil, som skulle være tilgjengelig for alle beboere i borettslaget. Det er en forutsetning for støtte at disse ladestasjonene er montert slik at de kan benyttes av alle, dvs ikke på den enkeltes garasjeplass.

Det har i en periode vært en prøveordning for å se hvordan det fungerer med lading og hvor mye plassene benyttes.

Betalingsløsning blir montert om kort tid.

Easypark er valgt som betalingsløsning. Her kan lese mer om Easypark og løsningen: https://old.easypark.no/slik-fungerer-det/slik-fungerer-easypark/

Det vil bli satt opp skilt som viser kostnadene for lading pr time, samt hvordan ladingen fungerer.

Status 18/10-2017 v/styreleder

6 ladestasjoner og betalingsløsning er montert. Pris for lading er kr. 15,- pr time.

På generalforsamling mai 2017 ble det vedtatt å nedsette en ladegruppe som skal fremme forslag til generalforsamlingen mai 2018, om muligheter og kostnader for ladepunkt på egen garasjeplass. Dette vil kreve utbedring av strømkapasitet i garasjeanleggene før eventuelt mulighet for lading på egen garasjeplass.

Ladestasjoner og betalingsløsning montert.