Endret: 19 okt 2017     Opprettet: 18 okt 2017

Forprosjekt fasade høyblokk og lavblokk

Lokalisering av skade på fasade/årsak

OBOS Prosjekt har i forbindelse med tilstandsrapporten foretatt sjekk av utvending fasade. Det er avdekket skade på teglstein og fasadeplater. 

Styret har bedt om vurdering av skaden/omfanget ved bruk av kamerasøk. Det vil i første omgang foretas søk på Dr. Dedichens vei 76 og 100. Vi tror at kamerasøk vil avdekke årsak til fuktighet i/på vegg. Det er kritisk når teglstein faller ned fra vegg, så dette arbeidet må prioriteres. Det vil bli satt opp stillas på disse to blokkene under søket.