Endret: 5 feb 2020     Opprettet: 6 des 2016

Parkering

Bestemmelser

 • All parkering på tunene, stikkveier, foran bommene eller utenfor de oppmerkede felter er forbudt og kan medføre borttauing uten videre forvarsel.
 • Det er forbudt å kjøre inn på tunene unntatt ved nødvendig kjøring som syke-, funksjonshemmede-, møbel- og renovasjonstransport. Mellom kl. 22.30 og kl. 06.30 er det kun tillatt med transport av syke og funksjonshemmede.
 • Alle beboere som har eller leier parkeringsplass plikter å bruke disse. På de oppmerkede gjesteparkeringsplassene er det ikke tillatt å parkere for borettslagets beboere, unntatt for 1 time av- og pålessing. Gjelder ikke beboer med parkeringstillatelse for forflytningshemmede, utstedt av kommunen/Bymiljøetaten.
 • Gjester og beboere kan parkere foran oppgang for av- og pålessing i inntil 30 minutter.
 • Alle beboere som har eller leier parkeringsplass plikter å bruke disse, selv for kortere parkering. Beboere med gyldig parkeringsskive kan parkere på gjesteparkering maks 1 time. Settes på det klokkeslettet parkeringen starter/du forlater bilen. Kan kjøpes på styrekontoret tirsdager kl.1500-1700 for kr. 20,-
 •  Beboere kan registrere 6 timer uten påfølgende karantene. 12 timer karantene gjelder ved registrering av 1 eller 2 døgn. Etter 3 døgn er det 24 timer karantene. Dere kan be om bekreftelse på registrert parkering som blir sendt på e-post, dette kommer som alternativ før dere bekrefter parkering. E-postadresse må legges inn.
 • Firmabiler/taxi max 1 døgn
 • Biler uten gyldige registreringsskilter tillates ikke parkert på borettslagets fellesområde.
 • Garasjeanleggene skal holdes låst.
 • I garasjeanleggene er det kun anledning til å parkere ett kjøretøy. Det er ikke anledning til å oppbevare bildekk, takgrind/takboks etc. Enhver er ansvarlig for å holde sin garasjeplass ren og ryddig.
 • Beboerne har plikt til å informere sine besøkende om gjeldende regler med hensyn til kjøring og parkering.
 • Nye regler her
 • I garasjeanleggene er det kun anledning til å oppbevare et sett bildekk og takgrind/takboks. All øvrig lagring er forbudt. Enhver er ansvarlig for å holde sin garasjeplass ren og ryddig.
 • Unødvendig opphold i garasjeanleggene er ikke tillatt.
 • Det er ikke tillatt å reparere biler i garasjeanleggene.

Kontrollavgift

Har du feilaktig fått ilagt kontrollavgift? Henvend deg til P-Service tlf. 21 09 03 60

eller e-post: post@pservice.no

 

El-bil ladestasjoner

 • Borettslaget har 6 ladeplasser utenfor garasjehus 2, 1 etg for borettslagets beboere.
 • For å bruke ladestasjonen må man registrere seg som bruker hos Lade i Norge. https://ladeinorge.no