Endret: 15 jan 2020     Opprettet: 15 nov 2016

Bomiljøvakthold

Husbråk/ordensforstyrrelser Ring Bomiljøvakta tlf: 22 97 10 70 Ved alvorlige hendelser ring Politi tlf: 112

Ring Bomiljøvakta tlf: 22 97 10 70

Ved alvorlige hendelser ring Politi tlf: 112

HVORDAN FUNGERER DET?

Borettslagets beboere kan ringe til operasjonssentralen, som mottar og loggfører henvendelsen. Operatører på sentralen aksjonerer da etter alvorlighetsgrad på henvendelsen, som kan være en vannlekkasje midt på natta, uvedkommede på borettslaget premisser som trenger å bli bortvist, eller koordinering med redningsetater ved brann og redning. 

Klikk for å se Bomiljøvakt video