Planlagt vedlikehold 2015

Hva skjer i 2015?

Her finner du en oversikt over planlagt vedlikehold for 2015:

  • Modernisering av heisene i alle 4 høyblokkene. Oppstart ca 07.04.15

  • Avløpsrør kjeller - planlegges våren 2015

  • LED lys skiftes fortløpende i fellesrom, oppganger, etasjeplan og garasjeanlegg.

  • Nødlys i branntrapp høyblokker - våren 2015

  • Asfaltering - våren 2015

  • Stigeledning/kobling til brannslange - våren 2015

  • Modernisering av vaskeriene i høyblokker - 2015/2016

  • Storstua - oppussing etter vannskade - våren 2015