Pensjonistforeningens styre 2016 - 2017

Første rekke fra venstre: Bodil Dieseth, Åse Grete Dahl, Else Marie Lund

Bakre rekke fra venstre: Tor F. Hansen, Berit Løvold, Inger Pettersen, Per K. Berntsen

Fagerholt borettslag har egen pensjonistforening. Foreningen holder møter i Storstua DD 86 siste tirsdag hver måned kl 1800, unntatt juni og juli som er sommerferie. Vi ønsker flere medlemmer, kom på et møte å se hvor hyggelig vi har det. Foreningen arrangerer turer, fester, julebord og lignende.

Foreningens styre består av:

Leder Tor F. Hansen Tlf. 22813788 / 91887576

Nestleder Per K. Berntsen Tlf. 22813360

Kasserer Bodil Dieseth Tlf. 98861819

Sekretær Else Marie Lund Tlf. 22813380

Styremedlem Berit Løvold Tlf. 22813362

Styremedlem Inger Pettersen Tlf. 94857594

Varamedlem Åse Grete Dahl Tlf. 98819852

Reiseleder Tor F. Hansen

Valgkomite Edith Løland, Tlf. 22813788

Wenche Nilsen Tlf. 22813682

Tor Fredrik Hansen er valgt som leder og reiseleder. Han leder foreningen har ansvar for opplegg av dagsturer 2 ganger i året, 4 dagers tur, julebord og jubileum Men alle planer blir selvfølgelig lagt frem for styret til godkjenning. Her skal det gå på demokratisk vis.

Per K. Berntsen fungerer som nestleder/styremedlem, og trer inn som leder ved behov.

Bodil Dieseth er vår økonomiansvarlig og styrer vår økonomi på en utmerket måte, slik at vi til en hver tid har kontroll på hva vi kan, og hva vi vil bruke pengene på.

Else Marie Lund vår eminente sekretær har kontroll på det meste, nøye og ser viktigheten av hva som bør skrives eller ikke.

De andre styre- og varamedlemmer bidrar også med forskjellige gjøremål.

Alle våre kvinnelige medlemmer i foreningen har også møter hver mandag i Storstua fra kl. 11.00 - 15.00. Her er det også et koselig fellesskap som er viktig. Ta med et strikketøy og en kopp til kaffe og litt og bite i, koselig med en prat, men ingen annen forpliktelse.

Når det gjelder aktiviteter på møtene er underholdning utenfra f.eks. sang, opplesning, men vi underholder også oss selv med sang, vitsekvarter, salg av årer og trekning med gevinster som hver enkelt tar med seg. I tillegg tar vi med godt humør!

Vi har ca 28 medlemmer som deltar i noe vi kaller for den Gyldne spaserstokk, som Oslo idrettskrets har satt i gang. En målsetting og utfordring for mosjon, belønnes med merke hvert år.

Foreningen er også valgt inn i Eldrerådet i Alna bydel, det velges en fast representant og en vararepresentant, dette velges hvert fjerde år.

I tillegg er også vårt styre i foreningen tilsluttet Pensjonistforbundet, og er med på jevnlig representantskapsmøter i Forbundet.

KOM OG SE HVORDAN VI HAR DET, INGEN FORPLIKTELSER.