Parkering/ Gjesteparkering

PARKERING – GJESTEPARKERING

Gjester/besøk – kan stå parkert på gjesteparkeringen inntil 3 døgn.

Beboere som har behov for å stå på gjesteparkeringen må ha en parkeringsskive i frontruten. Parkering inntil 1 time. Parkering utover en time kan ilegges kontrollavgift.

Parkeringsskive kan kjøpes på styrekontoret for kr 20,-.

Nærliggende borettslag – Det er ikke tillatt for beboere i nærliggende borettslag å stå parkert på vår gjesteparkering. Disse ilegges kontrollavgift uten varsel.