Parkering/ Garasjeplasser

Parkering i garasje

Med alle tre- og fireroms leiligheter følger parkerings-/ garasjeplass merket med leilighetsnummer.

Borettslaget har noen parkeringsplasser som leies ut, men det er for tiden ventelister.

Følg husordensreglene når det gjelder kjøring og parkering på tunene og gjesteparkeringsplassene.

Det er ikke tillatt for beboerer å parkere på gjesteparkering i mer enn 1 time ved bruk av parkeringsskive.

Er bileier registrert med adresse i Fagerholt Borettslag i Folkeregisteret regnes han/ hun som beboer.

Smart security A/S kontrollerer at våre husordensregler overholdes ifm parkering på borettslagets tomt. Ved brudd på disse, ilegges det en kontrollavgift. Størrelsen på denne avgiften står på skilt ved innkjøring til borettslaget.

Ved brudd på reglene kan bilen bli tauet bort.