25 jan 2021

Oppgradering av vaskerier 2021

Styret har besluttet å renovere vaskeriene i Dr. Dedichens vei 48, 76 og 100.

 

Det blir gjennomført følgende:

 

  • Maling av tak, vegger og gulv.
  • Opprydding i elektrisk anlegg som ikke er i bruk.
  • Ny belysning har blitt/ blir montert.

 

Vaskeri i Dr. Dedichens vei 48 og 100 vil være stengt i perioden 1. februar – 15. februar 2021.

 

Vaskeri i Dr. Dedichens vei 76 vil være stengt i perioden 15. februar – 1. mars 2021.

 

Det er fullt mulig å benytte andre vaskeri enn det som er på tunet du bor. Om vaskerikort ikke skulle fungere i annet vaskeri, ta kontakt med driftsleder.

 

Vi håper du som bruker av vaskeriene vil sette pris på oppgraderingen.

 

Vi beklager ulempen det er for dere i prosjektperioden.

 

Oslo, den 25.01.2021

 

 

Vennlig hilsen

Styret og driftsavdeling