Endret: 11 nov 2012     Opprettet: 28 okt 2012

Nytt callinganlegg

Styret har inngått avtale med leverandør om montering av nytt callinganlegg/porttelefoner. DD44, 68, 84 og 128 skiftes før nyttår. Resten av borettslaget vil bli montert i første halvår 2013.

For at arbeidene skal kunne foretat effektivt, er vi avhengig av at beboere samarbeider og følger de anvisninger som gis. Dersom beboere ikke er tilstede eller ikke har levert nøkkel for montasje i leilighet vil merkostnader for ettermontasje påløpe den enkelte andelseier.

Callinganlegget inngår som Fagerholt Borettslags felles, fastmonterte eiendom og kan ikke demonteres/fjernes av andelseiere (eks. ved flytting)

Det kommer næremere varsel om montering til den enkelte andelseier, men det vil også bli demonstrasjoner i Storstua.

Brukerveiledning blir lagt ved apparatet i den enkelte leilighet.