26 okt 2020

Vibbo.no

Borettslaget kommer gradvis til å gå over til å bruke Vibbo, og vil på sikt avvikle denne hjemmesiden. Alle bør logge seg på Vibbo. Vibbo vil overta mer og mer av informasjonen til oss beboere i borettslaget, samt at nødvendige digitale møter vil bli avholdt på denne plattformen. Det anbefales at det brukes Google Chrome nettleser eller Vibbo app på mobil eller nettbrett.