Endret: 9 apr 2019     Opprettet: 19 okt 2018

Ladeboksene (oppdatering 16.03 2019)

Infrastuktur for lading av ladbare kjøretøy. Anlegget er nå fullt operativt. I øyeblikket er det montert 53 ladebokser og ytterligere 3 er under bestilling. Vi har ennå ikke fått avlesning av forbrukt strøm for de enkelte abonnentene. Leverandøren jobber med dette. Styret vil måtte vurdere om vi må innføre forhåndsfakturering av et månedlig beløp og avregning 2 ganger i året. Dette avhenger av hvor mye arbeid det blir med å utstede fakturaene hver måned. Dette vil vi komme tilbake til.