Komprimator (bortkjøring husgeråd)

Komprimatorbil kommer 4 ganger per kalenderår.

Beboerne må selv kaste søppelet i komprimatorbilen, det er ikke tillatt å sette ut husgeråd/søppel på forhånd.

Borettslagets positive ordning med komprimatorbil fungerer meget bra. Det sparer vaktmesterne for mye tid, samt oss for utgifter.

Plassering av husgeråd i kjeller og oppganger hindrer fri ferdsel og er brannfarlig.

Vi oppfordrer den enkelte til å få husgeråd ut av blokka/oppgangene.

Se oppslag/ nyhet i forkant av bortkjøring hvor husgeråd kan plasseres. Bruk miljøstasjonene til farlig avfall (maling, dekk, batterier og el. artikler)

Komprimatorbilen kommer til alle tunene - følg med når den kommer til ditt tun!