HMS - helse, miljø og sikkerhet

HMS står for helse, miljø og sikkerhet, og er en helt nødvendig del av styrearbeidet i et borettslag. Styret skal sørge for at det utøves internkontroll, og at borettslaget drives i tråd med lover og regler. (Internkontrollsystem)

Ansvarlig for HMS:

  • Hans Kristian Rese

  • Grete Mathisen

  • Afërdita Istrefi Cimili

  • Rune Hernes

Vårt borettslag er å anse som virksomhet og omfattes av forskrifter om systematisk helse-, miljø og sikkerthetsarbeid i virksomheter (HMS forskriften).

Borettslaget generelt er imidlertid organisert slik at det er naturlig å skille mellom privat og fellesarealer.

Dette betyr:

  • I borettslaget har styret plikt til å arbeide med helse, miljø og sikkerhet på fellesarealer

  • I forhold til den enkelte leilighet har styret plikt til å gjøre andelseier oppmerksom på det ansvar som denne har etter lov og forskrift. Dette betyr at den enkelte andelseier i borettslaget har det samme ansvaret for det elektriske anlegget inne i leiligheten som en eier av en enebolig.

Brannslukningsutstyr/røykvarslere

Borettslaget har med bakgrunn i brannvernloven av 5. juni 1987 installert 1 røykvarsler i hver leilighet i borettslaget. Brannslanger er plassert i hver etasje i høyblokkene (DD 48, 76, 100 og 128) samt i oppgangene i lavblokkene.

Vi ber deg om å kontrollerer at røykvarsleren er på plass, samt at den fungerer. Batteri til røykvarsler fås kjøpt på styrerommet i kontortiden. Gjør deg og eventuelle andre husstandsmedlemmer kjent med hvor brannslangen er plassert. Dersom uhellet er ute, ønsker vi at skaden begrenses til et minimum.