Grilling

GRILLING -HUSORDENSREGEL nr 4

Utegrilling kan bare skje så langt dette ikke er til vesentlig sjenanse for naboene.

Kun el.- og gassgrill er tillatt på balkong. Kullgrill er tillatt på friarealer.