Endret: 24 nov 2018     Opprettet: 13 nov 2018

Frister ang. ladebokser

Siste frist for bestilling av ladebokser til 17.500 inkl. mva er:

  •   For de som har garasjeplasser i parkeringshusene så har fristen nå gått ut
  •   For de som har garasjeplasser under E og F tunet, er siste frist fredag 16. november.

Bestilllinger som kommer etter disse fristene må betale 20.625 inkl. mva.

Montering for disse bestillingene vil skje etter at prosjektet er ferdig.

 

Styret