Forsikring

Borettslaget er fullverdiforsikret med bygningskasko i OBOS Forsikring AS.

Forsikringen er en fullverdiforsikring, dvs at erstatningsbeløpet ved totalskade skal tilsvare kostnadene ved å gjenoppføre en ny bygning av samme standard og størrelse.

Forsikringen omfatter ikke skader på glassruter og sanitærporselen i rom som brukes til bolig og heller ikke innbo- og løsøre.

Hver enkelt andelseier/ beboer bør ha egen innbo- og løsøreforsikring.

Skadedyrsforsikring

Borettslaget har avtale om skadedyrsforsikring fra 01.07.2014.