Fellesarealer

FOTTØY OG ANNET HENSATT UTENFOR ENTREDØR

Ingen må sette fra seg sykler, ski, kjelker eller annet i felles trapperom eller ganger uten at det er alminnelig enighet i oppgangen. I alle tilfelle må orden og fri passasje være sikret, og renhold må ikke hindres på utilbørlig måte.

Fottøy e.l. skal ikke hensettes utenfor entrédør.

OPPHOLD I FELLESAREALER

Lek og unødig opphold i oppgang, kjeller, trapper og fellesrom er ikke tillatt.

LUFTING I FELLESAREALER

Det er ikke tillatt å lufte gjennom entrédør

SØPPEL/ AVFALL I FELLESAREALER

Det er ikke tillatt å samle søppel og matavfall verken på balkongen, i oppgangen eller på etasjeplan. Dette tiltrekker seg skadedyr.

Det er strengt forbudt å sette fra seg større avfall, husgeråd etc. i kjellerganger/ fellesarealer.

Beboer blir fakturert med inntil kr 3000 hvis vaktmester/styret må fjerne hensatt avfall, husgeråd.