Fagerholt Borettslag

Fagerholt Borettslag

Oppføringen av bebyggelsen foregikk i årene 1971 til 1973. Innflyttingen startet i februar 1972 og ble avsluttet våren 1973.

Fagerholt borettslag - med sine 663 leiligheter - er et av landets største borettslag.

Borettslaget består av 17 blokker som er fordelt på 4 mindre enheter - tun.

Hvert av tunene består av 1 høyblokk og 3 eller 4 lavblokker.

E-tunet (Enhjørning) som omfatter Dr. Dedichens vei 112- 134

D-tunet (Drage) som omfatter Dr. Dedichens vei 84 - 110

F-tunet (Fugl Fønix) som omfatter Dr. Dedichens vei 56 - 82

G-tunet (Griff) som omfatter Dr. Dedichens vei 32 - 54

E-tunet er det nordligste og G-tunet det sydligste. Borettslaget har tilsammen 52 oppganger. Det er totalt 27 leiligheter beregnet for bevegelseshemmede.

I tillegg til blokkene er det 2 garasjehus - hver på 3 etasjer, samt garasjeanlegg under E- og F-tunet.

Tomten har borettslaget kjøpt av Oslo kommune, og den er på ca 76 mål.

Leilighetene:

Tilsammen 663 leiligheter fordelt på høyblokk- og lavblokker som har følgende leilighetstyper:

  • 1 roms leilighetene i underetasjene er fra 46,5 - 59 kvm

  • 2 roms leilighetene er fra 46,5 - 59,4 kvm

  • 3 roms leilighetene er fra 69 - 74,5 kvm

  • 4 roms leilighetene er på 80 kvm

2 roms høyblokk 3 roms høyblokk

3 roms lavblokk 4 roms lavblokk