EL-Biler

Hvorfor kan vi ikke tillate ladning av el-biler i borettslaget?

Elbilen har et relativt høy effektforbruk av elektrisk energi under ladning, sett i forhold til andre elektriske apparater vi bruker. Dette stiller derfor krav til det elektriske anlegget hvor bilen skal lades. Svakheter eller feil i det elektriske anlegget kan i ytterste konsekvens føre til brann på grunn av varmegang og personskade.

Det elektriske anlegget vårt er ikke dimensjonert for denne bruken.

Styret har tatt saken opp med elektriker på grunn av bekymring for hva det elektriske anlegget tåler, samt at kostnadene for ladning belastes fellesutgiftene og ikke den som lader.

Tilbakemelding fra elektriker:

Ledningsanlegget og stikkontakter i garasjer og på biloppstillingsplasser er gammelt og ikke i stand til å belastes med annet enn standard motor varmere.

Styret har for tiden ingen løsning på dette, men jobber med saken.

Hvis vaktmesterne eller styret ser at din bil lades vil kontakten bli tatt ut.

Ved gjentatte ladninger/advarsler vil ledningen bli beslaglagt.