Dyrehold

Det er anledning til å holde en hund eller katt pr bolig i borettslaget under forutsetning at andelseier gjør seg kjent med og undertegner "Erklæring om dyrehold".

Før anskaffelse av hund eller katt skal naboene i oppgangen (lavblokkene) eller etasjeplan (høyblokkene) informeres skriftlig. Kopi av denne informasjonen skal vedlegges "Erklæring om dyrehold".

Ved framleie skal "Erklæring om dyrehold" være undertegnet av både andelseier og bruker av boligen. Brudd på erklæringen er å betrakte som vesentlig mislighold.

(ref. borettslagets vedtekter pkt.7)

Slik erklæring må også undertegnes av andelseiere som påtar seg å passe husdyr for andre utover kortvarig dagsbesøk

Erklæringen er vedlagt husordensreglene, men du kan også laste det ned under menyen: "last ned skjemaer" eller klikk her