Brannsikkerhet

RØYKVARSLER

Den enkelte andelseier er forpliktet til enhver tid å holde røykvarsler i sin bolig i orden. Dette omfatter løpende vedlikehold og jevnlig kontroll av funksjonsdyktighet.

Røykvarsleren er borettslagets eiendom og skal følge boligen. Skadet og ikke funksjonsdyktig røykvarsler skal straks meldes til styret.

KJENNSKAP TIL BRUK OG LAGRING AV BRANNFARLIG AVFALL OG VÆSKER

Beboerne må kjenne de alminnelige brannforebyggende tiltak, samt regler for bruk og lagring av ildsfarlige væsker i bolig, kjeller og garasjeanlegg.

BRANNSLANGER

Vannslange er montert i hver oppgang i lavblokkene og på hvert etasjeplan i høyblokkene. Disse må ikke misbrukes. Bruk skal meldes til styret.

Etasjeplan i høyblokkene er også rømningsvei. Gulvfalten skal derfor ha et åpent areal.