Avfallshåndtering - søppel

Det er viktig at alt søppel som kastes i sjaktene er PAKKET FORSVARLIG INN! Ingen må kaste matavfall direkte i sjakten. I tillegg til luktplagene som oppstår, økes borettslagets utgifter til rengjøring (høytrykkspyling) av sjaktene. Luke til sjakt skal lukkes tett til etter bruk.

Det er strengt forbudt å kaste brennende ting, oljeavfall, filler med tynner, white spirit etc. eller andre ting som kan selvantennes i søppelsjaktene.

Det er ikke tillatt å samle søppel og matavfall verken på balkongen, i oppgangen eller på etasjeplan. Dette tiltrekker seg skadedyr.

Det er strengt forbudt å sette fra seg større avfall, husgeråd etc. i kjellerganger

eller lignende.

Alt som blir hensatt i kjellerganger eller lignende steder kan bli fjernet umiddelbart Brl. har bortkjøring av husgeråd flere ganger pr. år som skal benyttes til kasting.

Vi har containere og igloer for gjenvinning i borettslaget, plassert på ulike steder. Disse bør benyttes for papp, papir (uten plast, aluminium) og glass.

Fagerholt borettslag ble sommeren 2012 med på Oslo kommunes kildesortering og vi ber alle beboerne bidra med sortering.

Borettslaget mottok grønne matavfallsbøtter fra Renovasjonsetaten som ble delt ut til beboerne.

Vårt restavfall inneholder store mengder, ubenyttede ressurser, så pass på at du sorterer riktig!

Grønne poser:

Matavfall, teposer, tørkepapir og bein

Blå poser:

Plastemballasje, flasker, kanner, sekker og isopor

Plastposer (fra butikk eller vanlige avfallsposer)

Restvfall som ikke kan sorteres andre steder

Papir: (legges i egen container)

Avier, blader, julepapir, reklame, papp og kartonger

Glassemballasje: (legges i egen container)

Glassemballasje uten pant fra mat- og drikkevarer.

Farlig avfall: (leveres på miljøstasjonen)

Rengjørings-, plantevern- og løsemidler, maling, lim, batterier, lysstoffrør mm.m

Nyttige linker:

Renovasjonsetaten

Renovasjonsetaten - sortering av søppel på flere språk