Alminnelige ordensregler

ALMINNELIGE ORDENSREGLER -

Husordensreglene nr 4

Ingen må sette fra seg sykler, ski, kjelker eller annet i felles trapperom eller ganger uten at det er alminnelig enighet i oppgangen. I alle tilfelle må orden og fri passasje være sikret, og renhold må ikke hindres på utilbørlig måte. Fottøy e.l. skal ikke hensettes utenfor entrédør.

Utgangsdørene og dører til fellesrom skal alltid holdes låst, samt at alt lys

slukkes når man forlater fellesrom og boder.

Lek og unødig opphold i oppgang, kjeller, trapper og fellesrom er i kke tillatt.

Det er ikke tillatt å riste tøy fra vinduer eller balkonger.

Det er i kke tillatt å lufte/tørke tøy på utsiden av balkongbrystning.

Lufting/tørking av tøy på utestativ er i kke tillatt søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai.

Det er ikke tillatt å lufte gjennom entrédør.

Det må ikke kastes søppel og andre gjenstander ut fra balkongen.

Blomsterkasser skal henges på innsiden av balkongbrystning.

Utegrilling kan bare skje så langt dette ikke er til vesentlig sjenanse for naboene. Kun el.- og gassgrill er tillatt på balkong. Kullgrill er tillatt på friarealer.

Vannklosetter og avløp må ikke brukes til uvedkommende avfall eller slik at det kan føre til forstoppelse av eller skade på felles avløp. Det må ikke slås ut ildsfarlige, etsende væsker, mørtel og lignende.

Beboerne må kjenne til hvordan boligens hovedkran stenges av for å kunne begrense eventuelle vannskader som følge av feil på røranlegget.