20151227 Ny entredør - tilbud fra Oslo Brannsikring