20151121 Har du lyst til å bidra i tunutvalget?

På hvert tun trenger vi beboere som er interessert i å bidra til et pent uteområde. Alle vil vi ha det pent og hyggelig rundt oss, men

det gjør seg ikke selv. Vi trenger din hjelp!

”Tunutvalgene” er bindeledd mellom beboerne og styret.

Tunutvalgenes oppgaver:

  • Organisering av planting og stell av sommerplanter på ditt tun.

  • Foreslå velferdstiltak (sommerfest, grill, rekefest o.l)

  • Deltakelse på arrangement første søndag i advendt

  • Delegere oppgaver under Rusken

  • Foreslå tiltak/utbedring for styret

  • På hvert tun er det valgt en leder som sørger for organisering av oppgaver og innkalling til møter på ditt tun

Er dette noe for deg kan du kontakte en i valgkomitéen for å melde din interesse eller få mer informasjon:

Tor Fredrik Hansen tlf.: 22813788/91887576

Stein Johansen tlf.: 99576497

Toril Prestmo tlf.: 91731518

Grete Rønning tlf.: 22813481

Lewis Anthony tlf.: 97483800

Mvh

Valgkomitéen