30 des 2012

10 års jubileet med Tunutvalget av Solfrid Berntsen

Det var en gang.....

Jeg, Solfrid Berntsen, leder for D-tunet i Tunutvalget fikk i oppdrag fra Styret å mimre litt tilbake ti tid i jubileumsåret.

Etter vedtak på generalforsamlingen i 2001, ble det på generalforsamlingen i 2002 valgt et tunutvalg med representanter på hvert tun. Utvalget består av 4-8 personer.

Vi ble innkallt til styrerommet 10. juni 2002.

Tilstede fra Styret:

 • Styreleder Halvard Opstad

 • May Lill Larsen

 • Svein Johansen

 • Laila Olsen

Tilstede fra Tunutvalgene:

 • G-tunet: Tor Fredrik Hansen

 • F-tunet: Arnfinn Rung

 • D-tunet: Solfrid Berntsen

 • E-tunet: Grete Rønning

Det ble vedtatt følgende oppgaver for Tunutvalget:

 • Være bindeledd mellom Styret og beboerne

 • Organisering av planting og stell av sommerplanter

 • Foreslå velferdstiltak (sommerfest, grill, rekefest o.l)

 • Arrangement første søndag i advendt

 • Delegere oppgaver under Rusken

Tor Fredrik Hansen fikk en ide til arrangement første søndag i advendt i borettslaget sammen med meg.Han fant ut at det med fakkeltog fra tun til tun ville være lettest å få med barna på å tenne lysene på julegranene.

Spesielt i 2002 var det veldig mange barn med i fakkeltoget!

Jeg foreslo at "Lindeberg Tut og Blæs" ville kunne spille julesanger under arrangementet.

I 2007 var det uromomenter i fakkeltoget, samt på D-tunet, derfor ble det avlyst i 2008. SIden det har arrangementet fungert bra selvom det har vært "surt og kaldt", minus 8 - 12 grader.

Svein Johansen har i alle år trykket plakater for arrangementet til oppgangene.

Marit Solem - F-tunet kjører rundt på handletur med meg før arrangementet. Det trengs gotteposer, fakler, gløgg m.m.

De som har vært ledere for arrangementet:

Tor Fredrik Hansen

Roger Sarajarvi

Lewis

Bernt Holøyen

Trommeslager foran i fakkeltoget - herr Johansen!

Takk til John Harry Jenack som har sørget for julemusikk og fått oss i god stemning i mange år.

Toget går fra G-tunet - F-tunet - E-tunet og stopper tilslutt på D-tunet hvor det blei servert gløgg og pepperkaker, samt utdeling av gotteposer til barna i Storstua.

Arrangementet har et fast program:

 • Tenning av julegranene på alle tun

 • Opplesing av juleevangeliet

 • Diverse julesanger

 • Barna roper på nissen

 • Utdeling av gotteposer

Barna får stempel på hånden ved utdeling av gotteposer, dette for å ha en oversikt over hvem som har fått og ikke. Hvis noen skulle ha lyst på en til.....

Nissen har tidligere vært:

 • Hans Strandbråten E-tunet

 • Per Kr. Berntsen D-tunet

 • Lene Krag med hest og vogn (2007)

 • Svein Rotner

 • Per Erling Prestmo (fra 2011 og 2012)

Juleevangeliet har blitt lest av:

 • Gerd Gaarder

 • Grete Rønnings sønn og venn av han

 • Torill Prestmo (siste to år)

I år, 2012 sang Sangtrostene m/ Lindeberg Tut og Blæs koret fra Fagerholt pensjonistforening. Dette ble etablert i oktober 2012 av min mann Per kristian Berntsen. Vi ønsker oss flere sangere.

Mange i Tunutvalget går igjen i gruppene i alle disse årene, også i Grøntutvalget.

Det blir gjort en god innsats og vi har et godt samarbeid.

Håper å fortsette denne tradisjonene så lenge vi har lyst og anledning.

Jeg håper med dette at jeg har fått med en god oversikt over Tunutvalgets og fakkeltogets historie.

Bilder fra fakkeltoget desember 2012 kan du se under "Bilder".

Solfrid Berntsen

leder for tunutvalget D-tun